Pełna kontrola w terenie

Globalny dostawca usług IT, firma Hemmersbach, koordynuje pracę 4000 pracowników i ich podwykonawców w terenie za pomocą oprogramowania FSM firmy Fieldcode. Dostarczanie proaktywnych usług oraz znaczący wzrost produktywności pracowników pomaga firmie Hemmersbach w stałym zwiększaniu przychodów.

Firma Hemmersbach
Przemysł IT Services
Rozmiar 1001-5000 Pracownicy
Siedziba główna Norymberga, Niemcy
Website www.hemmersbach.com

 

 

Mamy pełną kontrolę nad dystrybucją zgłoszeń i wykorzystaniem naszej światowej sieci partnerów. Dzięki Fieldcode zintegrowaliśmy wszystkich naszych partnerów i jesteśmy w stanie zarządzać nimi tak, jak własnymi zasobami. Dzięki temu nasza wydajność wzrosła o 30%.

Matthias Döhler, Senior Executive Partner – Hemmersbach

Wyzwanie

Hemmersbach, globalna firma świadcząca usługi IT w terenie, zatrudniająca ponad 4000 pracowników, potrzebuje rozwiązania, które umożliwiłoby jej zarządzanie obsługą zgłoszeń oraz monitorowanie obsługi zgłoszeń dla zasobów wewnętrznych w taki sam sposób, w jaki zarządza siecią partnerów zewnętrznych. Podstawowym celem dla Hemmersbach jest zwiększenie produktywności całej załogi, a w szczególności pracowników terenowych.

   

Rozwiązanie

Specjalista w zakresie globalnych usług infrastruktury IT zarządza swoją ogólnoświatową siecią serwisową za pomocą Fieldcode. Około 7 milionów zgłoszeń rocznie i ponad 80 połączeń API z różnymi narzędziami dla klientów wymaga solidnego rozwiązania do automatyzacji procesów. Cała sieć partnerska firmy Hemmersbach jest połączona z Fieldcode w celu kierowania zgłoszeń i monitorowania ich obsługi w taki sam sposób, jak w przypadku własnych zasobów.

W ten sposób firma Hemmersbach zwiększyła produktywność połączonych pracowników i jeszcze bardziej podniosła stopień wykorzystania zasobów o prawie 30 %. Monitorowanie w czasie rzeczywistym w pulpitach Fieldcode oraz połączenie z PowerBI umożliwia firmie Hemmersbach podejmowanie szybkich decyzji i działań naprawczych w razie potrzeby.

Kluczowe korzyści

Ponad 80 połączeń API z różnymi narzędziami dla klientów, aby móc obsłużyć każde zgłoszenie dla każdego klienta w jednym narzędziu

Zwiększenie produktywności pracowników o 30% dzięki efektywnemu wykorzystaniu zasobów

Integracja i zarządzanie siecią partnerów, co pozwala na bezproblemowe planowanie – tak jak planuje się własne zasoby

Procesy mogą być dostosowywane na podstawie projektu

Proaktywna i zautomatyzowana komunikacja z klientem informuje go na bieżąco w trakcie całego procesu rozwiązywania problemu

Bezpłatne demo

Pozwól nam pokazać Ci, jak możesz zoptymalizować swoje operacje serwisowe w terenie podczas bezpłatnego, spersonalizowanego demo lub dołącz do naszych cotygodniowych, czwartkowych sesji demonstracyjnych na żywo.

POPROŚ O DEMO